donderdag, 30 mei, 2024

  •   Telefoon: +31 180 695 770
  •   E-mail:

Op alle producten en diensten van Dynamic Drives zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van kracht. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998.

Een kopie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.
pdf icoon

koll logo 50pt             sigmatek 50pt             Logo Sinadrives 50pt